Βιολογικός Καθαρισμός

 

Με την παραλαβή του αυτοκινήτου σας παρέχουμε Πιστοποιητικό Βιολογικού Καθαρισμού το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και με άδεια του Γενικού Χημείου του κράτους.